Marilyn Ann Owens

Tekster, kataloger

     


   
katalog    

"Memento Mori" 2015

Katalog til utstilling i Spriten Kunsthall 2015

Download pdf
(1.87 Mb )


   

Katalogtekst av Aleksi Wildhagen 2015

Stein og blad

"En journalist sprang gråtende ut fra en pressekonferanse i 1966. En slave bøyer seg ned, hvisker i øret til sin herre, den hjemvendte seierherren, de samme ord; husk du skal dø. To tusen år skiller de to hendelsene.

Du ferdes på gyngende grunn, døden venter overalt. Vissheten om at du dør tjener som garanti for at du lever. Om du husker du skal dø, husker du å leve, du husker du er dødelig. Behøver du denne påminnelsen? Kjære publikummer, er gravsteiner triste å se på? "

Les hele


   
katalog    

"After Technology" 2011

Katalog til utstilling i Porsgrunn Kunstforening 2011

Download pdf


   

Katalogtekst av Solveig Lønmo, 2011

Korrespondanser

Om Marilyn Owens’ bildeunivers

"Mennesketomme landskap, der utplasserte objekter maner frem stemninger og antydende fortellinger, er ledemotivet i Marilyn Owens’ malerier. De mer eller mindre kjente bruksgjenstandene opptrer i uvante settinger, og tillegges symbolverdi ut fra sin relasjon til hverandre. Tingene opptrer som ord i en setning, men er satt i vilkårlig rekkefølge. De narrative mulighetene blir dermed mange."

Les hele


   
     

Mary Owens

Tekst av Andreas Rishovd 2011


Mary Owens arbeider innenfor en landskaps- og stilleben tradisjon. Maleriene har motiver som knytter an til en fortellende/ figurativ allegorisk billedtradisjon. Golde landskapsscener gir betrakteren en fornemmelse av at noe har skjedd. Bildene gir assosiasjoner til malte rapporteringer fra katastroferammede områder, der kunstneren fungerer som en slags krigskorrespondent. I mange av Owens malerier finner vi en forgrunn som på ulikt vis iscenesetter redskaper og gjenstander som vi kjenner igjen fra vår egen tid. Objektene danner en kontrast til fraværet av det menneskelige i bildene. Maleriene vitner i så måte om en form for samfunnsmessig arkeologi der oppmerksomheten vår rettes mot det forgjengelige og sårbare ved menneskeheten. Landskapene til Owens fremstår som mørke visjoner, nært og fjernt på samme tid.


   
     

Owens

Tekst av Elisabeth Austad Asser

"Owens’ works have a strongly narrative character and they bear evidence of being part of a process. The motifs appear in the actual relationship between the various image components, and thus relate more than they reveal. In this way a dialogue emerges between the pictorial elements and the viewer"

 


   
   

"I Didn´t Mean to Go to Sea" 2001

Katalog til utstilling i Porsgrunn Kunstforening 2001

Download pdf