Marilyn A. Owens

mary

 

 

Tilbake til kurs-oversikten

 

 

 

 

 

Litt om meg selv

Min kunstfaglige formal-og realkompetanse:


Jeg bor og har atelier i Brevik, Telemark.

Jeg er billedkunstner, utdannet ved Sunderland University i England. (4 årig B.A.hons. Fine Art)

Ettårig utdannelse i pedagogikk for billedkunstnere, Newcastle University, England

Candmag. UiO. Mellomfag kunsthistorie, mellomfag historie og mellomfag engelsk.

Kunstnerisk aktivitet og utdannelse godkjent som lektorkompetanse av Kirke og undervisningsdepartementet 1989.

Jeg har undervist i tegning, form og farge og kunsthistorie ved Bø videregående skole og Porsgrunn videregående skole.

Jeg har holdt workshops for barn ved Galleri LNM (Landsforeningen Norske Malere) i Oslo og Telemark Kunstnersenter.

Ansatt som kursleder ved kunstleir for ungdom på Jomfruland i regi Kragerø kommune og Telemark Fylkeskommune.

Har holdt kurs i grafikk for lærere ansatt i Telemark Fylkeskommune.

Jeg har vært aktiv som billedkunstner siden avsluttet utdannelse og har deltatt i utstillinger både i inn og utlandet. Deltatt flere ganger på Statens høstutstillingen.

Innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet og Norsk Kulturråd.
For mer, se CV.