Marilyn A. Owens

Kurs

     

Jeg tilbyr kurs og workshops, se beskrivelse av de ulike kursene lenger ned på siden.


Sted: mitt atelier/verksted i Trosvikvn.61, 3950 Brevik.

Kontakt meg for informasjon om kursdatoene, kursavgift, påmelding, depositum, og mer detaljert informasjon om kursene.

Mobilnr: 915 74 305
Mail: manowens@online.no

Se mer om meg og min kunstfaglige formal- og realkompetanse her


   
     

Grafikk-kurs:

Trinn I - grunnkurs

Maks. 6 deltakere. Helg workshop.
Kurset gir en innføring i dyptrykk.

Materialer er inkludert.

Mål:
Å gi deltakerne et startgrunnlag innenfor etsning, for at man kan jobbe videre på egenhånd.

Trinn II - akvatint

Maks. 6 deltakere. Helg workshop.

Kurset forutsetter at man har gjennomgått dyptrykk trinn 1, eller behersker streketsning. Kurset gir en innføring i etsning med akvatint.

Materialer er inkludert.

Trinn III - fargeetsning

Maks. 6 deltakere. Helg workshop.

Kurset forutsetter erfaring fra trinn II eller tilsvarende.
Deltakerne bruker de forskjellige etseteknikkene og lager fargegrafikk med 3 plater.

Materialer er inkludert.

Jeg gir også individuell kunstnerisk veiledning.